Labská akademie VESLOVÁNÍ

 

Informace a novinky

Na této stránce budete nacházet informace o projektu Labská akademie veslování a o akcích v rámci tohoto projektu realizovaných.

 
Blog Summary Widget

Ve spolupráci českých a německých partnerů vznikl v druhé půlce roku 2016 projekt Labská akademie veslování, jehož cílem je vytvořit novou veslařskou metodiku pro děti a mládež od 5 do 18-ti let. Projekt je realizován díky programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" (číslo projektu/Projektnummer:  100270029).